EN Image Map  
 


INFORMACE - KONTAKTNÍ ADRESA

Veškeré informace týkající se programu konference je možno získat zde:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

Kontaktní email pro dotazy k organizaci konference: conference@fame.utb.cz (Bronislava Neubauerová)

Kontaktní email pro zasílání příspěvků a pro informace týkající se publikování ve sborníku: papers.conference@fame.utb.cz

tel.: +420 576 032 402, mob.: +420 606 777 267
 
  conference@fame.utb.cz papers.conference@fame.utb.cz Image Map