EN Image Map  
 


ORGANIZAČNÍ POKYNY

Konference se uskuteční v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, 760 01 Zlín.

Jednací jazyk

český, anglický

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 4 990,- Kč (vč. DPH). V ceně je zahrnuta účast na konferenci, sborník příspěvků, konferenční materiály a občerstvení.

Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky (včetně Slovenska) činí 190 EUR

Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Zvýhodněný účastnický poplatek

Zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 1 700,- Kč (vč. DPH) nabízíme v těchto případech:

  • účast na konferenci bez publikace příspěvku
  • účast druhého (dalšího) autora na konferenci, v případě že první autor příspěvku uhradil standardní účastnický poplatek
  • poplatek za druhý (další) příspěvek autora, který uhradil standardní účastnický poplatek 
  conference@fame.utb.cz papers.conference@fame.utb.cz Image Map