EN Image Map  
 


Pozvánka na konferenci


Mezinárodní konference

FINANCE A VÝKONNOST FIREM VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI

26. – 27. dubna 2017



Vážení přátelé,

Ústav financí a účetnictví a Ústav podnikové ekonomiky si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci, jejímž cílem je vzájemná výměna nových teoretických a praktických poznatků s diskusí nad aplikací těchto poznatků v pedagogickém procesu i podnikatelské praxi.



prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
ředitelka Ústavu financí a účetnictví
a
Ing. Petr Novák, Ph.D.
ředitel Ústavu podnikové ekonomiky


Sborníky příspěvků z konferencí ročníků 2011 - 2015 jsou uvedeny v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science.
ZNALOSTNÍ PORTÁL FINANČNÍHO ŘÍZENÍ



 
  conference@fame.utb.cz papers.conference@fame.utb.cz Image Map