konference pořádané na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
konference.UTB.cz

kongres Pohledy na porod

web konference: pohledynaporod.utb.cz
30. duben 2009
3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

konference Branding

web konference: branding.utb.cz
7. - 8. listopadu 2008
Cílem konference je postihnout trendy v budování značky, základní principy brandbuildingu, metody marketingového výzkumu v oblasti brandingu, setkání s odborníky z praxe a vzájemná výměna zkušeností a názorů na tvorbu značky.